Kroppens fettprocent

Med hjälp av mätning av kroppens fettprocent får man en tydligare bild över vilka resultat man åstadkommit

Mätning av kroppens fettprocent är bättre än vägning

 

Ibland kan det vara bra att bara strunta i siffrorna på vågen och hitta nya sätt att få koll hur kroppen mår. Vågen ger ofta missvisande besked och varierar ibland ganska mycket från dag till dag. Vågen skiljer inte och tar inte hänsyn till viktiga faktorer som kroppens fettprocent, vätskemängd och muskelmassa som påverkar både vår vikt och vårt välmående. Det andra populära verktyget, förutom vågen, för att få bättre koll på vikten är att använda sig av en BMI-räknare men inte heller den här metoden tar hänsyn till faktorerna ovan.

För att få en bättre uppfattning om hur de olika komponenterna som fettprocent, muskelmassa och vätskemängd fördelar sig i kroppen kan man använda sig av en specialvåg som även mäter dessa värden. Den här sortens personvågar finns i dag att köpa även för hemmabruk. Vill man inte köpa en våg som mäter kroppens fettprocent går det även bra att kolla upp fettprocenten på vissa gym, hälsobutiker och hos läkaren.

Viktigt att vara medveten om är att dessa vågar är känsliga för yttre faktorer som exempelvis temperatur på fötter, menscykeln samt mat- och dryckintag och kan därför ge varierande resultat. Använder man sig av den här sortens våg bör man väga sig regelbundet, gärna samma tid för att kunna få ett mer realistiskt resultat.

 

Vilken fettprocent anses då vara normal hos kvinnor och män?

 

Kvinnor har i allmänhet en högre naturlig fettprocent än män och därför är den normala fettprocenten högre hos kvinnor än hos män. En hälsosam och normal fettprocent hos en kvinna är 23-30% medan 12-20% anses vara normal fettprocent hos män.

Fettprocent tabell för kvinnor

 

Fettprocent högre än 40 – Tyder på fetma och för hög fettprocent för ett bra välmående.

Fettprocent 30-40 – En aning för hög fettprocent

Fettprocent 23-30 – Tyder på en normal och sund fettprocent

Fettprocent 19-13 – Tyder på lägre fettprocent än de flesta och utmärkt hälsa.

Fettprocent 15-19 – Väldigt låg kroppsfettprocent som elitidrottare ofta har.

Fettprocent under 15 – Riskfyllt låg fettprocent som kan leda till allvarlig hälsorisk.

Fettprocent tabell för män

 

Fettprocent högre än 30 – Tyder på fetma och för hög fettprocent för ett bra välmående.

Fettprocent 23-30 – En aning för hög fettprocent

Fettprocent 13-20 – Tyder på en normal och sund fettprocent

Fettprocent 9-13 – Tyder på lägre fettprocent än de flesta och utmärkt hälsa.

Fettprocent 5-9 – Väldigt låg fettprocent som elitidrottare ofta har.

Fettprocent under 5 – Riskfyllt låg fettprocent som kan leda till allvarlig hälsorisk.